Poland

Wprowadzenie do
łańcucha rolkowego Tsubaki


 

Home » Pomoc techniczna » Informacje ogólne » Wprowadzenie do łańcucha rolkowego Tsubaki

 

Wprowadzenie do łańcucha rolkowego Tsubaki

Roller Chain Structure

1 Trzy podstawowe wymiary
Podziałka, średnica rolki i szerokość wewnętrzna znane są jako „Trzy podstawowe wymiary łańcucha rolkowego". Gdy te trzy wymiary są identyczne, łańcuchy rolkowe i koła łańcuchowe są kompatybilne wymiarowo.

2 Podstawowe części
Płytka łącznikowa
Płytka jest komponentem, który wytrzymuje naprężenia wywierane na łańcuch. Zazwyczaj jest to powtarzające się obciążenie, czasami połączone z uderzeniem. Dlatego też płytka musi mieć nie tylko dużą wytrzymałość statyczną na rozciąganie, ale również musi wytrzymywać dynamiczne siły obciążenia i uderzenia.

Sworzeń
Sworzeń podlega siłom ścinającym i zginającym przenoszonym przez płytkę. Jednocześnie tworzy on część nośną (wraz z tuleją), gdy łańcuch zgina się w czasie załączenia koła łańcuchowego. Dlatego też sworzeń wymaga wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie, odporności na zginanie, a także musi mieć wystarczającą wytrzymałość na wstrząsy i ścieranie.

Tuleja
Tuleja jest poddawana złożonym siłom pochodzącym od wszystkich części, zwłaszcza w wyniku powtarzania obciążeń udarowych, gdy łańcuch załącza koło łańcuchowe. Dlatego też tuleja wymaga bardzo wysokiej odporności na wstrząsy. Ponadto tuleja wraz ze sworzniem tworzy część nośną i jako taka wymaga dużej odporności na ścieranie.

Rolka
Rolka jest poddawana obciążeniu udarowemu, ponieważ podczas sprzęgania łańcucha z kołem łańcuchowym współdziała z zębami koła łańcuchowego. Po załączeniu rolka zmienia punkt styku i wyważenia. Jest trzymana pomiędzy zębami koła łańcuchowego a tuleją i porusza się po powierzchni zęba, gdy jest poddawana obciążeniu ściskającemu. Dlatego też musi być odporna na ścieranie i utrzymywać wytrzymałość na wstrząsy, zmęczenie oraz ściskanie. (RS25 i RS35 to łańcuchy tulejkowe, które nie mają rolek).

Łącznik rolkowy
Dwie tuleje są wciskane w dwie płytki łącznikowe rolek, a rolki są wsuwane w celu umożliwienia obrotów wokół zewnętrznej części tulei podczas pracy. Wygląda to tak samo w przypadku łańcuchów jedno- i wielosplotowych.

Łącznik sworzniowy i płytka pośrednia
Łącznik sworzniowy składa się z dwóch sworzni, które zostały wciśnięte w dwie płytki łącznikowe sworznia. W przypadku wielosplotowego łańcucha rolkowego do rozmiaru 08B do łącznika sworzniowego dodaje się płytkę pośrednią. W przypadku wielosplotowego łańcucha rolkowego powyżej rozmiaru 08B do łącznika sworzniowego dodaje się dwie płytki pośrednie. Płytki pośrednie są wykonywane w pasowaniu suwliwym w przypadku standardowych łańcuchów rolkowych i wciskowym w przypadku łańcuchów rolkowych SUPER.

Connecting Links

3 Części montażowe
Łańcuchy rolkowe składają się zazwyczaj z wielu ogniw wewnętrznych i zewnętrznych w niekończącej się konfiguracji. Chociaż ogniwa korekcyjne mogą być używane, gdy w łańcuchu rolkowym występuje nieparzysta liczba ogniw, lepiej jest użyć konstrukcji wymagającej parzystej liczby ogniw. Jeśli nie da się uniknąć nieparzystej liczby ogniw, zaleca się użycie ogniwa korekcyjnego z dwiema podziałkami zamiast ogniwa korekcyjnego z jedną podziałką. Ponieważ ogniwo korekcyjne z dwiema podziałkami jest nitowane w łańcuchu, ma ono 100% maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, natomiast ogniwo korekcyjne z jedną podziałką ma maksymalne dopuszczalne obciążenie na poziomie 65%.

Ogniwa łączące
Istnieją trzy rodzaje ogniw łączących: ogniwo łączące z zaciskiem sprężynowym, ogniwo łączące z klinem poprzecznym oraz ogniwo łączące ze sworzniem sprężynowym.
W przypadku łańcuchów rolkowych o małych rozmiarach powszechnie stosuje się ogniwa łączące sprężynowe w pasowaniu suwliwym. Ogniwa łączące z klinem poprzecznym oraz ogniwa łączące ze sworzniem sprężynowym są stosowane do łańcuchów rolkowych o dużych rozmiarach i na życzenie klienta.

Offset Links

Ogniwa korekcyjne
Ogniwo korekcyjne jest stosowane, gdy wymagana jest nieparzysta liczba ogniw łańcucha. Dostępne są różne rodzaje:

Ogniwo korekcyjne z jedną podziałką (OL).
Sworzeń i dwie płytki są wykonane w pasowaniu suwliwym. Wytrzymałość zmęczeniowa jest o 35% niższa od wytrzymałości samego łańcucha.

Ogniwo korekcyjne z dwiema podziałkami (2POL).
Ogniwo korekcyjne z dwiema podziałkami to kombinacja ogniwa rolkowego i ogniwa korekcyjnego, połączona sworzniem nitowym. Wytrzymałość zmęczeniowa jest taka sama jak wytrzymałość łańcucha bazowego. Informacje na temat rodzajów łańcuchów rolkowych i rozmiarów odpowiednich dla ogniw korekcyjnych znajdują się w tabelach wymiarowych.