Poland

Wprowadzenie do
zaczepek Tsubaki


 

Home » Pomoc techniczna » Informacje ogólne » Wprowadzenie do zaczepów Tsubaki

 

Wprowadzenie do zaczepek Tsubaki

Zaczepki
Właściwości przenoszonych materiałów i warunki pracy są różne dla każdego zastosowania. Wiele typów zaczepek jest dostępnych z zaciskami lub bez. Nasze standardowe zaczepki są udostępniane w oparciu o długą historię użytkowania łańcuchów z zaczepkami i zapotrzebowania na nie. Wysoka jakość, ekonomiczność i szybka dostawa -- spełnianie wymagań klientów.

  • W przypadku łańcuchów z zaczepkami z jedną podziałką standardowe są następujące zaczepki: A, WA, K, WK, SA, WSA, SK, WSK, D-1, D-3.
  • W przypadku łańcuchów z zaczepkami z dwiema podziałkami standardowe są następujące zaczepki: A, K, SA, SK, D-1, D-3, GK-1.

Standardowe zaczepki są dostępne dla szerokiej gamy łańcuchów:

  • Ze specjalną obróbką powierzchni (seria Neptune™ lub łańcuchy niklowane).
  • Wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub innych materiałów.
  • Do eksploatacji bezsmarnej (serie Lambda, PC itp.).

Oznaczenie W
Zaczepki z oznaczeniem W różnią się jedynie szerokością wygiętej lub wydłużonej części płytki łącznikowej. Szerokość zaczepek W jest równa szerokości płytki łącznikowej. Opcja typu W ma zastosowanie tylko do czterech standardowych zaczepek: A, K, SA i SK (z oznaczeniem odpowiednio WA, WK, WSA i WSK). W przypadku łańcuchów z dwiema podziałkami nie ma dostępnych zaczepek typu W.

Zaczepka A
Zaczepka A jest najczęściej stosowana. Ma wygiętą płytkę łącznikową, która rozciąga się po jednej stronie łańcucha, tworząc kształt litery L. Ma jeden lub dwa otwory na śruby, z oznaczeniem odpowiednio A-1 lub A-2. Odstępy między zaczepkami mogą być różne (np. na każdym ogniwie łańcucha, co pięć ogniw lub dwie zaczepki w szeregu z odstępami co cztery ogniwa itp.). Ogólnie rzecz biorąc, równolegle z listwami stosowane są dwa sploty łańcucha.
Zaczepki podlegają działaniu siły zginającej. Jeśli przenoszą ciężkie przedmioty, mają zainstalowane długie zaciski lub odbierają obciążenia boczne, siła skręcająca jest dodawana do siły zginającej. W zależności od zastosowania należy uwzględnić te siły w obliczeniach. Kształt zaczepki ma wpływ na konstrukcję urządzenia. Jeśli listwy nie zakrywają rolek łańcucha, do podparcia rolek po stronie powrotnej można użyć szyn prowadzących.

Zaczepka K
Jest to zaczepka wykonywana przez zainstalowanie zaczepek A po obu stronach łańcucha. Zaczepka nazywa się K-1 lub K-2 zależnie od liczby otworów na śruby w każdej z nich. Odstępy między zaczepkami mogą być różne, tak samo jak w przypadku zaczepki A.

Górna część zaczepki jest wyższa od rolek R, dzięki czemu listwy lub zaciski mogą być montowane nad łańcuchami. Przedmioty mogą być również przenoszone bezpośrednio na zaczepkach K. Gdy szeroka listwa jest zainstalowana na dwóch łańcuchach z zaczepkami A, listwy mogą nie być w stanie utrzymać ciężaru. Łańcuch z zaczepkami K jest instalowany pomiędzy łańcuchami z zaczepkami A, aby pomóc w podtrzymaniu ładunku.

Gdy listwy są wystarczająco sztywne i dobrze przymocowane do zaczepek, nie ma prawie żadnego wpływu siły zginającej na wytrzymałość zaczepki. Jeśli jednak listwa nie jest dobrze zamocowana, należy w obliczeniach koniecznie uwzględnić siłę zginania. W przypadku zainstalowania długich zacisków lub gdy zaczepka odbiera obciążenia boczne, będzie narażona na działanie sił skręcających. Strona powrotna łańcucha z zaczepkami K nie może być podparta szynami prowadzącymi na rolkach. Powrót może być luźny lub podparty w inny sposób.

Zaczepka SA
W przypadku zaczepki SA płytka łącznikowa jest przedłużana po jednej stronie łańcucha i ma jeden lub dwa otwory na śruby. Nazywają się SA-1 lub SA-2 w zależności od liczby otworów na śruby. Odstępy między zaczepkami mogą być różne, tak samo jak w przypadku zaczepki A. Zaczepki te mogą być przystosowane do stosowania z hakami lub listwami. Zaczepka SA jest prostsza i mocniejsza niż zaczepka A i może odbierać siłę zginającą oraz skręcającą w zależności od kierunku obciążenia. Strona powrotna łańcuchów może być podparta przez szyny prowadzące na rolkach, chyba że śruby wystają aż do zaczepki.

Zaczepka SK
Zaczepki SK są wykonywane przez zainstalowanie zaczepek SA po obu stronach łańcucha. Nazywają się SK-1 lub SK-2 zależnie od liczby otworów na śruby w każdej z nich. Odstępy między zaczepkami mogą być różne, tak samo jak w przypadku zaczepki A. Zazwyczaj zaczepki SK są używane z dociskami lub zaciskami. Zaczepki SK są wystarczająco mocne, aby wytrzymać siły zginające lub skręcające.
Strona powrotna łańcuchów z zaczepkami SK nie może być podparta przez szyny prowadzące na rolkach, tak jak jest to możliwe w przypadku łańcuchów z zaczepkami A czy SA. Powrót musi być luźny lub podparty w inny sposób.

Zaczepka D (wydłużony sworzeń)
W tej formie jeden koniec sworznia jest wydłużony. Odstępy między zaczepkami mogą być różne, tak samo jak w przypadku zaczepki A. Dwa zestawy łańcuchów z zaczepkami D mogą być połączone z prętami krzyżowymi lub zaciskami (np. blokami). Wydłużone sworznie są poddawane siłom zginającym i ścinającym. Strona powrotna łańcucha z zaczepkami D może być podparta szynami prowadzącymi na rolkach.

Zaczepka GK-1
Do środka obu płytek łącznikowych dodano otwór, aby umożliwić mocowanie prętów poprzecznych pomiędzy dwoma (lub więcej) równolegle pracującymi łańcuchami. Odstępy między zaczepkami mogą być różne, tak samo jak w przypadku zaczepki A. Ten typ zaczepki jest często stosowany, gdy używane są pręty krzyżowe o średnicach większych niż maksymalne stosowane średnice łańcuchów ze sworzniami rurkowymi. Ten typ zaczepki jest dostępny tylko jako łańcuch z dwiema podziałkami, rolki typu R nie mogą być stosowane w połączeniu z zaczepkami GK-1 ze względu na konflikt między rolką a otworem w płytkach łącznikowych.

Rodzaje zaczepek Tsubaki z jedną podziałką i z dwiema podziałkami

Kliknij tutaj, aby pobrać przegląd wszystkich standardowych rodzajów zaczepek Tsubaki.

Pobierz PDF »