Seria łańcuchów antykorozyjnych
Neptune™ obrabianych powierzchniowo


 

 

Łańcuch Neptune™

Niezależnie od tego, czy Twoja instalacja wymaga higienicznego środowiska, jest narażona na działanie żrących substancji chemicznych, jest ogrzewana do skrajnych temperatur, przebiega przez zamrażarkę, jest narażona na działanie czynników zewnętrznych albo na nadmierną wilgotność: nasze specjalnie zaprojektowane i przetestowane łańcuchy przetrwają obecne łańcuchy i przyczynią się do opłacalnego zastosowania.

Firma Tsubaki oferuje łańcuchy zarówno BS Neptune™, jak i ANSI Neptune™:

Łańcuch BS Neptune™

Łańcuch BS Neptune™ to łańcuch BS firmy Tsubaki poddawany specjalnej obróbce powierzchniowej. Płytki łącznikowe, tuleje i sworznie łożyskowe są pokryte specjalną dwustopniową warstwą, stosowaną w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed warunkami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. (Zaciski sprężynowe ze stali SUS301). Rolki Neptune™ mają specjalną powłokę zaprojektowaną tak, aby były odporne na warunki żrące, jak również na intensywną styczność dynamiczną pomiędzy rolką i kołem łańcuchowym.

Łańcuch ten nadaje się do użytku w zastosowaniach, które są poddawane alkalicznemu czyszczeniu oraz w środowiskach narażonych na działanie wody morskiej, kwaśnych deszczy i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Łańcuch ten nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych chemicznie, takich jak sześciowartościowy chrom, ołów, kadm czy rtęć, zgodnie z przepisami dyrektywy RoHS√. Wartości znamionowe mocy w kW są takie same jak w przypadku odpowiednich łańcuchów BS z zakresem temperatur roboczych: od -10°C do +150°C. Powyżej +60°C wymagane jest specjalne smarowanie wysokotemperaturowe. Oczywiście dostępny jest również łańcuch BS Lambda Neptune™.

√ RoHS = Restriction of Hazardous Substances (dyrektywa ograniczająca używanie substancji niebezpiecznych dla środowiska)

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat Łańcucha BS Neptune™ tutaj.

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat Łańcuch BS Lambda Neptune™ tutaj.

Łańcuch ANSI Neptune™

Łańcuch ANSI Neptune™ to łańcuch ANSI G8 firmy Tsubaki poddawany specjalnej obróbce powierzchniowej. Płytki łącznikowe, tuleje i sworznie są pokryte specjalną dwustopniową warstwą, stosowaną w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed warunkami eksploatacyjnymi i środowiskowymi. (Zaciski sprężynowe ze stali SUS301). Rolki Neptune™ mają specjalną powłokę zaprojektowaną tak, aby były odporne na warunki żrące, jak również na intensywną styczność dynamiczną pomiędzy rolką i kołem łańcuchowym.

Łańcuch ten nadaje się do użytku w zastosowaniach, które są poddawane alkalicznemu czyszczeniu oraz w środowiskach narażonych na działanie wody morskiej, kwaśnych deszczy i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Łańcuch ten nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych chemicznie, takich jak sześciowartościowy chrom, ołów, kadm czy rtęć, zgodnie z przepisami dyrektywy RoHS√. Wartości znamionowe mocy w kW są takie same jak w przypadku odpowiednich łańcuchów ANSI G8. Zakres temperatur roboczych wynosi: od -10°C do +150°C. Powyżej +60°C wymagane jest specjalne smarowanie wysokotemperaturowe. Oczywiście dostępny jest również łańcuch ANSI Lambda Neptune™.

√ RoHS = Restriction of Hazardous Substances (dyrektywa ograniczająca używanie substancji niebezpiecznych dla środowiska)

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat Łańcuch ANSI Neptune™ tutaj.

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat Łańcuch ANSI Lambda Neptune™ tutaj.